Oh boy, the doggie got spoilt!

image4 2When I’m working on larger projects, such as sweaters, I love to do smaller projects in between. I’m more of an ‘instant-gratification’ knitter, so I like to see result quickly and smaller projects are a perfect distraction from the neverending rows of sweater knitting.

Yesterday I decided it would be a nice idea to knit my chichi something nice. He’s always cold during Autumn and Winter(and Spring really, hahaha!) and I wanted to make life a bit warmer for him. I went through my stash and found a soft ball of merino with a beautiful gradient turqoise colour.

I sat down, grabbed my needles and cast on some stitches(after measuring his neck circumference; the look on his face was hilarious, I can assure you!) and started knitting. By the end of the day, I had made him a nice warm cowl to wear. I put it on him to see if it fit and it did! I tried to take it off, but he didn’t quite agree. So we did a small photoshoot instead! Silly dog(or silly me for knitting him that cowl in the first place?!)! Look at him!

Have you ever knit your pet something nice? Please don’t tell me it’s just me!

If you’d like to make one yourself, here’s the super simple pattern. And…it’s free! WooHoo! Just please don’t use the pattern to make cowls you want to sell.

Supplies:

  • small dog with neck circumference of approximately 30cm,
  • one ball of your prettiest worsted weight yarn(because after all, your dog only deserves the best, right?). I used Lana Grossa, Cool Wool Degrade, colour 6006,
  • 3mm cable needles.

Gauge is not really an issue for this pattern. If your dog’s neck is smaller, cast on fewer stitches, if your dog’s neck is larger…yep, cast on more stitches! And who likes to knit swatches anyway, right?

Pattern:

Cast on 72 stitches and join in the round. Be careful not to twist. For some vague reason this ALWAYS happens to me. AAARGH!

Rows 1-3: Knit all stitches.

Row 4: k1, p1 all the way around.

Row 5: p1, k1 all the way round.

Repeat row 4 and 5 of seed stitch until you have the desired length. I kept on knitting until the cowl was about 14cm.

Next, knit 3 more rounds, then bind off.

And finally, put it on your dog and see him do the happy dance! If you made a cowl for your furry friend using this pattern, I’d love to see it!


Oh, het hondje is verwend!

image4 2Wanneer ik aan grotere projecten werk zoals truien, vind ik het heerlijk om tussendoor ook aan kleinere dingen te werken. Ik ben een breister die op zoek is naar snelle voldoening, dus ik wil graag snel resultaat zien en kleinere projecten zijn dan een welkome afleiding van die ontzettend lange rijen in truien waar geen einde aan lijkt te komen!

Ik besloot daarom, dat het een goed idee was om voor mijn chichi iets moois te breien. Hij heeft het altijd koud in de herfst en winter(en eigenlijk ook in de lente, hahaha!) en ik wilde zijn leven graag een beetje warmer maken. In mijn wolvoorraad vond ik een zachte bol merino met een mooie turquoise gradient. 

Ik pakte mijn naalden en ging aan de slag(nadat ik de omtrek van zijn nekje had opgemeten, je had zijn koppie moeten zien, echt hilarisch!).Breien, breien, breien en aan het einde van de dag had ik een mooie col voor hem klaar. Ik deed hem om zijn nek om te kijken of hij paste en jawel! Perfect! Toen ik hem af wilde doen, was hij het daar niet mee eens, dus hebben we een kleine fotoshoot gedaan. Rare hond(of rare ik, omdat ik een col voor hem breide?!)! Kijk hem nou staan!

Heb jij ooit iets moois voor je huisdier gemaakt? Zeg me alsjeblieft, dat ik niet de enige ben!

Als je er zelf eentje wilt breien, hier is het super simpele patroon. En…het is helemaal gratis! WooHoo! Wil je zo netjes zijn, het patroon niet te gebruiken om cols te breien die je wilt verkopen?

Wat heb je nodig?

  • een kleine hond met een nekomtrek van ongeveer 30cm,
  • een bol van je mooiste wol(want laten we eerlijk zijn, jouw hond verdient alleen het allerbeste, toch?). Ik gebruikte een bol van Lana Grossa, Cool Wool Degrade, colour 6006,
  • 3mm rondbreinaalden.

De stekenverhoudingen zijn niet erg belangrijk in dit patroon. Als de nek van je hond wat kleiner is, zet je minder steken op en als de nek van je hond groter is…juist, dan zet je meer steken op. En even onder ons, niemand vindt het toch leuk om proeflapjes te breien?

Patroon:

Zet 72 steken op en maak een cirkel, zodat je kunt gaan rondbreien. Let erop, dat je de steken niet draait. Om één of andere vage reden gebeurt mij dit ALTIJD. AAARGH!

Rij 1-3:     Brei alle steken

Rij 4:         Brei 1 recht, 1 averecht over de gehele rij

Rij 5:         Brei 1 averecht, 1 recht over de gehele rij

Herhaal rijen 4 en 5 met de gerstekorrelsteek totdat je de gewenste lengte hebt. Ik bleef breien tot ik ongeveer 14cm aan lengte had.

Brei nog drie rijen met alleen rechte steken en hecht dan af.

En dan als laatste, doe je de col om bij je viervoeter en kijk hoe hij een blij dansje maakt! Als je een col hebt gemaakt voor je harige vriend met dit patroon, zou ik dat graag zien!

Advertenties

Review HiyaHiya interchangeables

As a knitter I love trying out different brands of knitting needles. I was very curious to try out HiyaHiya needles so I started out with a set of interchangeable knitting needles and I have to say, it was love at first sight! In fact, I loved them so much, that I didn’t use any other needles for quite a while. I even bought of set of sharp sock needles to add to my stash.

In this review, I will tell you all about why I love these needles so much and what you can expect when you buy a set. Both sets were bought with my own money and this review is not sponsored in any way. If you have any questions, please drop me a message!

Als iemand die graag breit, vind ik het heerlijk om verschillende merken breinaalden te proberen. Ik was erg nieuwsgierig om HiyaHiya naalden uit te proberen dus kocht ik een set verwisselbare breinaalden en ik moet zeggen, dat ik meteen verliefd op was! Ik vond ze zo fijn, dat ik sinds mijn aanschaf een tijd lang geen andere naalden gebruikte. Ik kocht zelfs een set extra puntige naalden om mijn collectie toe te voegen.

In deze review vertel ik je alles over waarom ik deze naalden zo fijn vind en wat je kunt verwachten als je een set koopt. Beide sets heb ik met eigen geld aangeschaft en deze review is dus niet gesponsord. Als je vragen hebt, laat gerust een berichtje achter!


Which sets are we talking about?

The two sets I will be reviewing are the HiyaHiya Sharp Interchangeable Sock Needle set(the purple case pictured left) and the HiyaHiya Steel Interchangeable set small(the blue case pictured right). Both sets were purchased on Ebay and cost about 55 to 60 euros per set, plus shipping.

What drew me to the HiyaHiya knitting needles in the first place, was the fact that I got full sets of needles and cables in a pretty case. The fact, that I would have different sized needles all in one case really appealed to me. Of course other brands offer this option too, but the embroidered case caught my attention, as well as the bright coloured cables that came with the needles. So when I found a good deal on Ebay, I decided to go for it! And I was not disappointed!

Om welke sets gaat het precies?

De twee sets die ik zal reviewen zijn de HiyaHiya Sharp Interchangeable Sock needle set(de paarse hoes links) en de HiyaHiya Steel Interchangeable set Small(de blauwe hoes rechts). Beide sets heb ik op Ebay gekocht en kosten ongeveer 55 tot 60 euro per set, plus shipping.

Wat me in de eerste plaats erg aansprak aan de HiyaHiya breinaalden was, dat het een complete breinaaldenset met kabels is, in een mooie hoes. Het feit, dat ik alle verschillende breinaalden bij elkaar in één hoes kreeg, was echt een plus. Natuurlijk bieden andere merken dez optie ook wel, maar de mooie geborduurde hoes en de felgekleurde kabels voor tussen de naalden trokken mijn aandacht. Dus toen ik een goede deal op Ebay scoorde, ging ik ervoor! En ik ben niet teleurgesteld!

hiyahiya

Let’s take a closer look at the case:

I mean, look at them, in their embroidered and colourful glory! The case is very well made, it has good quality and great durability. The zippers work very smoothly and look like they will last a long time. The shiny fabric and embroidery on the front of the case give it a sophisticated look. Hah! Sophisticated knitting needles, oh boy! I don’t know, I guess I like pretty things. I know it doesn’t really matter what case your needles are in, but it makes me happy whenever I grab my needles to knit. And for me, knitting is al about me-time, so this adds a little sparkle to it and I enjoy knitting even more.

The cases have a different way of closing. The purple set has some kind of knot and the blue case has straps you tie to close the case. I can tell from personal experience that you really do want to close the case properly and not just turn the flap over your needles. You will end up having to pick up your needles from all over your living room floor!

Laten we de hoes eens beter bekijken:

Ik bedoel, kijk eens hoe vet ze eruit zien met dat borduurwerk en felle kleurtjes! De hoes zit prima in elkaar, de kwaliteit is goed en duurzaam. De rits loopt soepel en ziet eruit alsof hij lange tijd meekan. De glimmende stof en het borduursel op de voorkant van de hoes maken, dat het er elegant uitziet. Hah! Elegante breinaalden, oh jee! Ik weet niet wat het is, ik houd denk ik gewoon van mooie dingen. Ik weet, dat het niet uitmaakt in welke hoes je je breinaalden stopt, maar het geeft mij een blij gevoel als ik mijn breinaalden pak. En voor mij gaat breien toch vooral om ‘me-time’, dus dit geeft net dat beetje extra en het maakt breien nog leuker.      

De hoezen hebben allebei een andere sluiting. De paarse set heeft een soort knoop en de blauwe set heeft veters die je knoopt om hem dicht te doen. Ik kan je zeggen, uit persoonlijke ervaring, dat je de hoes echt goed dicht wilt doen en niet alleen de flap over de naalden wilt slaan. Doe je dat wel, dan is de kans groot, dat je je naalden van de vloer kunt rapen!

Opened up, this is what the case looks like. There is a small zippered case where you can keep your needle grips, or tiny bibs and bobs. I use it to keep a small ruler and some stitch markers. I love the tiny piece of coordinating fabric on the zipper. The zipper itself is quite small, so the fabric makes it easier to open and close.

Next you’ll see a black piece of fabric. It has velcro on the inside to keep it in place. This piece of fabric covers all the needles, and it folds over them. You can easily open it and reach for your needles.

The black fabric makes the purple embroidery stand out quite nicely, I think.

Eenmaal open ziet de hoes er zo uit. Er is een klein vakje met rits where je je naalden greepjes in kunt bewaren en andere kleine dingen. Zelf gebruik ik het om een kleine liniaal in te bewaren en wat steekmarkeerders. Leuk detail is het stukje stof aan de rits. De rits zelf is best klein, dus dat stukje stof maakt het makkelijker hem te openen en te sluiten.

Je ziet ook een lap stof in de hoes. Aan de binnenkant zit klittenband om het op zijn plaats te houden. Achter deze flap vind je de naaldpunten. De flap gaat daaroverheen, dus je kunt altijd heel makkelijk bij je naaldpunten.

Door de zwarte stof aan de binnenkant komt het gekleurde borduurwerk er extra mooi vind ik.

 

Schermafbeelding 2018-09-10 om 11.42.09.png

When you open up the black piece of fabric, you can see the different needle points. There is lots of room to carry even more needles. Every size has its own pocket. The stitching on the case is very neat.

Als je de zwarte flap openklapt, zie je de verschillende naaldpunten zitten. Er is genoeg ruimte om extra naalden mee te nemen. Elke maat heeft zijn eigen vakje. Het naaiwerk van de hoes is netjes gedaan.

The back of the case has a larger zippered pouch. Here you’ll find 4 cables in different lengths. There is room to keep other things as well, for example a flat ruler or a needle size measurer.

The back of the case is embroidered as well. You can see the full design on here which I really love.

Aan de achterkant van de hoes zit een groter vak met rits. Hierin zitten 4 kabels van verschillende lengte. Ook in dit vak kun je andere dingen bewaren, zoals een platte liniaal of een naalden meetlatje.

De achterkant van de hoes is ook geborduurd en hier zie je het volledige patroon wat ik erg mooi vind.

What does each set contain?

The Sharp Interchangeable Sock Needle set:

The Sharp Interchangeable Sock Needle set contains the following items:

– 5″ sharp tips: 2mm, 2,25mm, 2,5mm

– 4″ sharp tips: 2,75mm, 3mm

– 2x small needles adaptors

– 2 x needle grips

– 2 x 24″ cables

– 1 x 32″ cable

– 1 x 40″ cable

The cables are very flexible, but not too bendy. And they are PINK! How cool is that? The needle grip are used to tighten the needles on the cable, but to be honest I’ve never used them.

Wat zit er in iedere set?

De Sharp Verwisselbare Sokkennaalden set:

De Sharp Verwisselbare Sokkennaalden set bevat het volgende:

– 12,5cm lange scherpe punten: 2mm, 2,25mm, 2,5mm

– 8cm lange scherpe punten: 2,75mm, 3mm

– 2x kleine naalden adaptors

– 2 x naalden gripjes

– 2 x 60cm kabels

– 1 x 80cm kabel

– 1 x 90cm kabel

De kabels zijn erg flexibel, maar ook weer niet té. En zijn ROZE! Hoe gaaf is dat? De naalden gripjes kun je gebruiken om je naalden strakker op de kabel te draaien, maar om eerlijk te zijn heb ik die nog niet gebruikt.

The Sharp Interchangeable Sock Needle set comes with a tip adaptor. This tip can be used to lengthen your needles. The 4″ needles tips are a bit too small for my knitting style; my hands and fingers start to cramp in no time! These tip adaptors are a great way to solve that problem. I think the 4″ tips are perfect when you are used to knitting socks on short cables, but that is not for me! But at least, with the tip adaptors, you have option to choose whichever knitting style suits you best.

The needles are quite sharp, hence the name ‘Sharp'(DUH!) which makes them perfect for finer knitting. I am used to pushing the needle tip with my index finger, but for this needles that’s a no-no. OUCH!

Bij de Sharp Verwisselbare Sokkennaalden setzit een adaptor. Deze kan worden gebruikt om je naald langer te maken. De 10cm lange naalden zijn een beetje te klein voor mijn manier van breien: ik krijg dan heel snel kramp in mijn vingers! Deze adaptors zijn een perfecte manier om dat op te lossen. De 10cm lange naalden zijn perfect wanneer je gewend bent om sokken te breien op korte kabels, maar dat ik niks voor mij! Maar met de naalden adaptors heb je de mogelijkheid om die lengte te kiezen, die het beste bij je past.

De naalden zijn behoorlijk scherp, vandaar de naam(DUH!). Ze zijn vanwege de scherpe punten perfect voor het fijnere breiwerk. Ik ben gewend om de naald met mijn wijsvinger terug te duwen, maar dat is bij deze naalden niet aan te raden. AUW!

The HiyaHiya Steel Interchangeable set:

The HiyaHiya Steel Interchangeable set(small) contains the following items:

Stainless steel tips in 4″ or 5″:

– 2,75mm

– 3,25mm

– 3,5mm

– 3,75mm

– 4,00mm

– 4,50mm

– 5,00mm

– 1 x 16″ cable

– 1 x 24″ cable

– 1 x 32″ cable

– 1 x 40″ cable(which is not in the photo, because I’m using it at the moment)

Even though there is a lot of overlap in needle sizes between the two sets I own, I do find it worth while for two reason. One is the difference in sharpness of the needles, and two is that I can keep one set particularly for sock knitting and my other set for all my other projects. If you find buying both sets is too big of an investment you could consider buying one full set and then adding different sizes you buy seperately. There is enough room in one single case to store more needles.

De HiyaHiya Staal Verwisselbare set:

The HiyaHiya Staal Verwisselbare set(klein) bevat het volgende:

Roestvrij stalen punten in 10cm of 12,5cm:

– 2,75mm

– 3,25mm

– 3,5mm

– 3,75mm

– 4,00mm

– 4,50mm

– 5,00mm

– 1 x 40cm kabel

– 1 x 60cm kabel

– 1 x 80cm kabel

– 1 x 100cm kabel(niet afgebeeld, want ik heb die momenteaal in gebruik)

 

You can definitely see the sharper tips(pictured left) from the HiyaHiya Interchangeable Sock Needle set versus the less sharp steel tips(pictured right) from the HiyaHiya Steel Interchangeable set.

The keyless screw-on connection between needles and cable works very well. I find I sometimes need to screw my needles a bit tighter, but that is because I don’t use the needle grips to fasten them. If you would use them(why don’t I?!) I’m pretty sure you wouldn’t have to do that.

Je kunt duidelijk de scherpere naalden zien(links op de foto) uit de HiyaHiya Verwisselbare Sokkennaalden zet versus de minder scherpe stalen punten uit de Hiya Hiya Stalen naaldpunten set(rechts op de foto).

Het systeem waarbij je de naalden op de kabels draait werkt erg goed. Soms moet ik mijn naalden weer een beetje strakker aandraaien, maar dat komt vooral omdat ik de naalden gripjes niet gebruikt. Als je dat wel zou doen (waarom eigenlijk niet?!) weet ik bijna zeker dat dat niet zou gebeuren.

HiyaHiya Needles, yay or nay?:

If you didn’t know already after reading this review, I love knitting with HiyaHiya needles:

– the cases are amazing: sturdy, functional and beautiful,

– the cables come in many different sizes(and lovely colours),

– very complete sets: good for starters and all-round knitters,

– great quality and lightweight needles,

– all your needles in one place,

– the sets are versatile and can be adjusted to your knitting style,

– quite affordable.

I hope this review has been helpful. If you have any questions about this review, drop me comment down below. I’d love to hear which needles you prefer knitting with! Do you share the same love for the HiyaHiya needles or do love working with a different brand? Let me know, I’d love to hear from you!

Hiya Hiya naalden, ja of nee?:

Mocht je het nog niet door hebben na het lezen van deze review, ik ben dol op deze naalden:

– de hoezen zijn geweldig: stevig, functioneel en mooi,

– kabels in verschillende lengtes(en gave kleurtjes),

– een hele complete set, zowel voor beginnende als gevorderde breiers,

– goede kwaliteit lichtgewicht naalden,

– al je naalden op één plek,

– de set zijn veelzijdig en aan te passen op jouw manier van breien,

– redelijke betaalbaar.

Ik hoop, dat je deze review nuttig vond. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze review, laat gerust een comment. Ik hoor graag met welke naalden je het liefste breit! Ben je ook gek op Hiya Hiya naalden of werk je veel liever met een ander merk naalden? Laat het me weten, ik zou het leuk vinden iets van je te horen!